DanskStart
website-hit-counters.com visitors since November 2010.

 

Ældste vidnesbyrd om Uraniborgs skæbne / Oldest testimonies about Uraniborg's fate

Fra Christian IV's regeringsperiode eksisterer der ingen vidnesbyrd om rejser til Hven bortset fra to kongelige undersøgelseskommissioner i 1597. Den lille øresundsø var tilsyneladende forbudt område indtil 1648. De tre første observatører var alle franskmænd: Pierre Daniel Huet (1652), Jean Picard (1671) og en anonym forfatter, formodentlig baron de Lahontan (1702).

There is preserved no testimony about journeys to Hven during Christian IV's reign, except for the two royal investigation commissions in 1597. The small island in the Sound was apparently a forbidden territory untill 1648. The three first observers were all French: Pierre Daniel Huet (1652), Jean Picard (1671) and an anonymous writer, probably Baron de Lahontan (1702).

© 2009, Vinilandicus

© Vinilandicus 2010

Back to top