DanskStart
website-hit-counters.com visitors since November 2010.

 

Om Uraniborgs skæbne / About Uraniborg's fate

Hugo Johannsen: "Så meget desto mere må man beklage, at anlægget så hurtigt efter Tychos bortrejse fra Danmark forfaldt og nærmest forsvandt fra jordens overflade." (p. 96)

“Therefore, one must regret that these installations [i.e. Uraniborg and the observatory] fell so swiftly into decayafter Tycho Brahe’s departure from Denmark and rather disappeared from the surface of the Earth.”

Else Michelsen: "Mange år er gået siden huset og haven forsvandt fra jordens overflade." (p. 111)

"Many years have gone since this house [Uraniborg] and the garden disappeared from the surface of the Earth."

Fra / from: Poul Grinder Hansen (ed.), Tycho Brahes verden, Copenhagen: Nationalmuseet, 2006.

Begge citater stammer fra den illustrerede artikelsamling, som Nationalmuseet udgav om Tycho Brahe i anledning af Renæssanceåret 2006. Hugo Johannsen er ansat som ekspert på Nationalmuseet og hans særlige forskningsområde er renæssancens arkitektur. Else Michelsen er museumsinspektør. Ingen royal forsker har nogensinde formodet, at Christian IV personligt besluttede at nedrive Uraniborg.

Both quotations originate from the illustrated collection of papers published by the National Museum about Tycho Brahe at the occassion of the Official Year of Renaissance 2006. Hugo Johannsen is employed as expert at the National Museum and his research specialty is the architecture in the Renaissance. Else Michelsen is museum inspector. No royal scholar has ever conjectured that Christian IV personally decided to pull down Uraniborg.

© 2009, Vinilandicus

© Vinilandicus 2010

Back to top