DanskStart
website-hit-counters.com visitors since November 2010.

 

TychoBrahesDoed

© Riksarkivet, E 8925, 145r

19. oktober / 19th of October 1601

MED ET KUINFÅLK

"WITH A WOMAN"

20. oktober 1601 / 20th of October 1601

IN PRANDIO APUD D[ominum] TYCONEM BRA[he]

"TIL MIDDAG HOS HR. TYCHO BRAHE"

"AT LUNCH AT MR. TYCHO BRAHE'S HOUSE"

21-23. oktober / 21-23th of October 1601

[tre gentagelsestegn]

[three signs for repetition]

24. oktober / 24th of October 1601

[sol] in [scorpionem] expirauit d[ominus] Tyco Brae hora 9 ante meridiem

"Solen trådte ind i skorpionen, hr. Tycho Brahe udåndede kl. 9 om formiddagen"

"The sun came into the Scorpion, Mr. Tycho Brahe exhaled at 9 o'clock A.M."

© 2009, Vinilandicus

© Vinilandicus 2010

Back to top