DanskStart
website-hit-counters.com visitors since November 2010.

 

Liechtenstein

Karl I von Liechtenstein malet omkring 1625 / Charles I von Liechtenstein painted about 1625

Fra den 12. til den 26. september 1601 intens udveksling af breve og sedler med:

Johann Ducker (-1591-1609-): kejserlig hofrådgiver

Johann Barvitius (1555-1620): sekretær ved det kejserlige gehejmeråd

Karl I von Liechtenstein (1569-1627): forstander for det kejserlige gehejmeråd

From 12th to 26th September 1601 intense echange of letters and notes with:

Johann Ducker (-1591-1609-): imperial court adviser

Johann Barvitius (1555-1620): secretary in the imperial secret-counsil

Charles I von Liechtenstein (1569-1627): chairman of the imperial secret-counsil

© 2009, Vinilandicus

© Vinilandicus 2010

Back to top