DanskStart
website-hit-counters.com visitors since November 2010.

 

unaade

© Riksarkivet, E 8925, 137r

29. marts / 29th of March 1601

d[octori] St[alleri] litt[eras] ad d[ominum] Magnum schriptas LEGI 16 huius datas Vars[ovia] ubi [two signs for repetitions] ubi affirmat disgratiam regis

"Jeg LÆSTE dr. Stallers brev til hr. Magnus skrevet i Warszawa den 16. af denne måned, hvori dr. Staller bekræfter kongens unåde"

"I READ Dr. Staller's letter to Mr. Magnus written in Warsaw on the 16th of this month, in which Dr. Staller confirms the royal disgrace"

© 2009, Vinilandicus

© Vinilandicus 2010

Back to top