DanskStart
website-hit-counters.com visitors since November 2010.

 

Prins Hans (1583-1602)

Christian IV’s lillebror

1597      Rejse til Strasbourg og derefter næsten uafbrudt ophold i udlandet
1600      (22.09) Møde med Erik Brahe i Kungälv ved Göteborg (ifølge dagbog) [faktisk Hans Adolf]
               (13.12) Møde med Erik Brahe i Sopot ved Danzig (ifølge dagbog) [faktisk Hans den Yngre]
1601      (13.04) Sidste møde med Erik Brahe i Danzig (ifølge dagbog) [faktisk Hans den Yngre]
               (22.05) Første møde med Erik Brahe i Bøhmen (ifølge dagbog) [faktisk Hans den Yngre]
               (19.08) Sidste møde med Erik Brahe i Bøhmen (ifølge dagbog) [faktisk Hans den Yngre]
               (november) Hans erklæres egnet af kongen til at bære våben
               (december) Overenskomst, om at prins Hans skulle ægte zarens datter
1602      (januar-juli) Hans deltager i den spanske belejring af Ostende
               (august) Hans giver afkald på sin arveret til en del af Slesvig og Holsten mod kongelig betaling af rejsen til Rusland
               (10.08) Hans rejser til Rusland med et følge på over 300 personer
               (19.09) Hans ankommer til Moskva
               (15.10) Hans bliver syg, inden han når at se sin brud
               (28.10) Hans dør og bisættes i Moskva
1636      Liget føres til Roskilde Domkirke

Prince Hans (1583-1602)

Christian IV’s little brother

1597      Journey to Strasburg and then almost uninterrupted stays abroad
1600      (22.09) Meeting with Erik Brahe in Kungälv near Göteborg (according to diary) [in fact Hans Adolf]
              (13.12) Meeting with Erik Brahe in Sopot near Danzig (according to diary) [in fact Hans the Younger]
1601      (13.04) Last meeting with Erik Brahe in Danzig (according to diary) [in fact Hans the Younger]
              (22.05) First meeting with Erik Brahe in Bohemia (according to diary) [in fact Hans the Younger]
              (19.08) Last meeting with Erik Brahe in Bohemia (according to diary) [in fact Hans the Younger]
              (November) Hans is declared qualified to carry arms by the king
              (December) Agreement about prince Hans' coming marriage with the Tsar's daughter
1602      (January-July) Hans participates at the Spanish siege of Oostende
              (August) Hans renounces his hereditary rights on Schleswig and Holstein against royal payment of the journey to Russia 
              (10.08) Hans goes to Russia with a suit of more than 300 persons
              (19.09) Hans arrives in Moscow
              (15.10) Hans gets ill before seeing his bride
              (28.10) Hans dies and is buried in Moscow
1636      The body is brought back to the Roskilde Cathedral

© 2009, Vinilandicus

© Vinilandicus 2010

Back to top