DanskStart
website-hit-counters.com visitors since November 2010.

 

BrevFraHolst

© Riksarkivet, E 8925, 130r

27. august / 27th of August 1600

Visingburgam litteras d[omini] d[ucis] Joh[annis] Holst[eini] ET ANNEKENS

"breve til Visingsborg fra hr. hertug Hans af Holsten OG FRA ANNEKEN [= elskerinden Anna Kern]"

"letters to Visingsborg from Mr. Duke Hans of Holstein AND FROM ANNEKEN [= the mistress Anna Kern]"

© 2009, Vinilandicus

© Vinilandicus 2010

Back to top