DanskStart
website-hit-counters.com visitors since November 2010.

 

Slægten Minckwitz og dens forbindelser til Danmark / The Minckwitz Family and its Connections with Denmark 

Georg von Minckwitz (d. 1550)
          1524 rådgiver for Christian II, hofmester for dronning Elisabeth
          1524 adviser for Christian II, court master for queen Elisabeth

Casparlinien / The Caspar Line

Caspar II von Minckwitz (1511-1569)
          far til Caspar III og Ehrenfried, oldefar til Loth Gotthard
          father of Caspar III and Ehrenfried, great-grandfather of Loth Gotthard

Caspar III von Minckwitz (1530-1586)
          repræsentant for kejseren ved Stettinfreden i 1570
          ophøjet til Freiherr i 1586, bisat i Teynkirken
          agent for the Emperor at the Sczeczin peace of 1570
          enobled to Freiherr in 1586, buried in the Teyn Church

Ehrenfried von Minckwitz (1535/45-1615)
          diplomat i kejserens tjeneste (1594-1608), i Danmark i 1598
          diplomat at the Emperor's service (1594-1608), in Denmark in 1598

Loth Gotthard von Minckwitz (1611-1678)
          page for kronprins Christian, Christian IV’s søn (1626-1637)
          page for the heir prince Christian, Christian IV’s son (1626-1637)

© 2009, Vinilandicus

© Vinilandicus 2010

Back to top