DanskStart

 

 

website-hit-counters.com visitors since November 2010.

 

Foenix

Fra Keplers elegi (trykt sammen med gravtalen)

"Du allerstørste kejser over andre konger, / mærker du ikke en vis skjult følelse i dit hjerte? / Fønix fløj herned fra det ugæstfrie nord og byggede rede på tysk jord. / Du ønskede at se Fønix ved dit eget hof. Ingen anden fugl var dit kejserrige mere værdigt."

From Kepler's poem (printed with the funeral oration)

“You, great Emperor of kings / can’t you sense this certain hidden feeling in your heart? / Phoenix flew down to us from the unwelcoming north and built his nest on German soil / You wished to see Phoenix at your own court. No other bird was more worth for your empire.”

© 2009, Vinilandicus

© Vinilandicus 2010

Back to top