DanskStart

 

 

website-hit-counters.com visitors since November 2010.

 

Skoklostermaleriet

Tycho Brahe i en alder af 50 år / at the Age of 50 Years

Portræt malet i Tyskland i 1597 / portrait painted in Germany in 1597

Skokloster Slot / Skokloster Castle (Sweden)

Indskrift øverst til højre / inscription at the top on the right: "Effigies Tychonis Brahe Ottoni[dis] Dan[i] ætatis suæ anno 50. completo, quo post diutinum in patria exilium libertati desideratæ divino provisu restitutus est"

"Portræt af danskeren Tycho Brahe Ottesen udført efter hans 50. leveår, det år, hvor han efter et langvarigt eksil i sit fædreland ved det himmelske forsyn fik sin eftertragtede frihed tilbage"

"Portrait of the the Dane Tycho Brahe Ottesen realised after his 50th year of life when, after a long exile in his fatherland, he regained the wanted freedom thanks to divine providence"

© 2009, Vinilandicus

© Vinilandicus 2010

Back to top